OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH – samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Chojnicach.

Realizacja „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, który powstał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod opieką merytoryczną Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyła się dla nas 9 listopada 2018 roku odbiorem fabrycznie nowego pojazdu pożarniczego Więcej…

Otwarcie ofert w przetargu na „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach”.

Dnia 16 sierpnia 2018 roku o godz. 11:30 w remizie OSP w Chojnicach nastąpiło otwarcie ofert. Zamawiający (OSP w Chojnicach) zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości 800 000,00 zł. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Więcej…

OSP Chojnice wznawia działalność – 21 stycznia 2015 roku

Reaktywowana OSP w Chojnicach (pow. chojnicki) zamierza skupić się na szkoleniu młodych druhów. Tradycje OSP w tej miejscowości mają już około 150 lat.

Jak relacjonuje portal Chojnice.com, to już kolejna próba wznowienia działalności OSP w Chojnicach. Teraz sprawą zajęli się miejscowi strażacy zawodowi. Jednostka ma już około sześćdziesięciu członków. Prezesem został Karol Górnowicz, który jednocześnie pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. W działalność stowarzyszenia włączył się burmistrz Arseniusz Finster. (więcej…)

Zarejestrowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnice do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku – 7 marca 2003

10671270_894714457267697_5394850845072112207_n

Dnia 25.09.2002 roku na spotkaniu założycielskim w Domu Strażaka w Charzykowach w obecności komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Pana Witolda Hope i z pomocą komitetu założycielskiego w składzie: dh Bogdan Hildebrandt, dh Andrzej Górnowicz i dh Gizela Nica zostało założone stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnicach. Na tymże zebraniu został również uchwalony statut oraz zarząd OSP w Chojnicach do którego wybrani zostali: prezes dh Bogdan Hildebrandt, naczelnik dh Andrzej Górnowicz, wiceprezes dh Zdzisław Modrzejewski, sekretarz – dh Gizela Nica, skarbnik dh Kazimierz Drewek oraz członkowie zarządu: dh Marian Fryca, (więcej…)