Dnia 16 sierpnia 2018 roku o godz. 11:30 w remizie OSP w Chojnicach nastąpiło otwarcie ofert.

Zamawiający (OSP w Chojnicach) zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości 800 000,00 zł.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

  1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o. ul. Okólna 15, Korwinów, 42-263 Wrzosowa

Otwarcie oferty: dh Martyna Warmbier, dh Daniel Frymark, dh Tomasz Laska.