OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH – samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Chojnicach.

Realizacja „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, który powstał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod opieką merytoryczną Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyła się dla nas 9 listopada 2018 roku odbiorem fabrycznie nowego pojazdu pożarniczego Volvo 280 FL 4×4. Zadaniem był „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, a Więcej…