Ludzie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach

Karol Górnowicz – Prezes

Tomasz Laska – Wiceprezes Naczelnik

Wojciech Chamier Cieminski – Wiceprezes

Iwona Góral – Skarbnik

Dawid Francikowski – Z-ca Naczelnika

Daniel Frymark – Wiceprezes

Patrycja Drobińska – Gospodarz

Bartosz Kosmalewicz – Kronikarz

Martyna Warmbier – Sekretarz

.Komisja Rewizyjna

Buława Błażej – Przewodniczący

Rudnicki Krzysztof – Członek

Labun Dominik – Członek

Informujemy, że składka członkowska za rok 2019 wynosi 20 zł.

Rachunek bankowy OSP Chojnice na który wpłacamy składki: 38 1020 1491 0000 4202 0083 3343.

Składka dotyczy członków pełnoletnich.