Składka członkowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnicach

ul. Gdańska 51

89-600 Chojnice

Nr konta: 38 1020 1491 0000 4202 0083 3343

Tytuł przelewu: IMIĘ NAZWISKO,

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OSP CHOJNICE ZA 202(…) ROK

Wysokość rocznej składki zgodnie z uchwałą walnego zebrania wynosi 50 zł

(składka płatna na początku br. przed walnym zebraniem i dotyczy członków pełnoletnich)