Aktualności

Nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach – 26 maja 2014 roku

W dniu 26 maja 2014 roku walne zebranie w drugim terminie dokonało wyboru nowego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach i w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 września 2014 roku składzie zarządu zostali wpisani członkowie OSP w Chojnicach: prezes dh Karol Górnowicz, wiceprezes – naczelnik dh Tomasz Laska, sekretarz dh Błażej Chamier Cieminski, skarbnik dh Antoni Tyborski oraz członek zarządu dh Piotr Kasprowicz. W Komisji Rewizyjnej zasiedli: dh Błażej Buława, dh Dawid Rydzkowski i dh Krzysztof Rudnicki.