Archiwum

UCHWAŁA NR IV/48/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH – 9 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR IV/48/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

„Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczając środki na utrzymanie i prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach wstępnie w kwocie 25.000 zł. Źródłem finansowania są wolne środki.”