Archiwum

Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Chojnicach za rok 2017.

23 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki. Uczciliśmy minutą ciszy zmarłych śp. dh Janusza Palmowskiego i śp. Krzysztofa Frymarka. Zebraniu przewodniczył dh Karol Górnowicz – prezes OSP w Chojnicach. Zostały odczytane sprawozdania i zarząd otrzymał absolutorium. Na zebraniu uzupełniliśmy i rozszerzyliśmy skład zarządu oraz przyjęliśmy nowy statut. Z funkcji sekretarza zrezygnował dh Błażej Chamier Cieminski – obecny Komendant Powiatowy PSP w Chojnicach. Nowi członkowie zarządu to: dh Patrycja Drobińska, dh Martyna Warmbier, dh Dawid Francikowski, dh Daniel Frymark i dh Bartek Kosmalewicz. W składzie zarządu pozostają dh Iwona Góral, dh Karol Górnowicz, dh Tomasz Laska i dh Wojciech Chamier Cieminski. Walne zebranie zaakceptowało również zmianę w składzie rewizyjnej, której skład uzupełnił dh Dominik Labun. W składzie k.r. pozostali dh Błażej Buława i dh Krzysztof Rudnicki. Na zebraniu głos zabrali: Komendant Powiatowy PSP w Chojnicach st. kpt. Błażej Chamier Cieminski, p.o. Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach st. kpt. Marcin Wróblewski, Kapelan Powiatowy strażaków ks. Jacek Dawidowski, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych z chojnickiego ratusza Piotr Prondzinski, dh Bogdan Hildebrandt, kpt. w st. sp. Andrzej Górnowicz i st. bryg. w st. sp. Wiesław Chmielewski.