Archiwum

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W CHOJNICACH

 

FRDA0238 FRDA0243   FRDA0259 W dniu 30 stycznia w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach podsumowujące rok 2015. Wybrano członków zarządu jednostki oraz komisji rewizyjnej.

Gośćmi zebrania byli Burmistrz Miasta Chojnice dr Arseniusz Finster (druh naszej jednostki), Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach  mł. bryg Ernest Szczepański, Pan Janusz Palmowski – starosta chojnicki w latach 1998-2002 (druh naszej jednostki), Radny Rady Miasta Chojnice Pan Kazimierz Drewek (druh naszej jednostki), Przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w U.M. w Chojnicach  Pan Piotr Prondzinski (druh naszej jednostki) i Pan Tomasz Augustyn, Komendant byłej Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Chojnicach kpt. w st. sp. Andrzej Górnowicz (druh naszej jednostki), Prezes Zarządu Gminnego ZOSP dh Józef Januszewski, Komendant Gminny OSP dh Łukasz Kwiatkowski oraz wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” Pan Roman Kwasigroch.

Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników zebrania dokonał prezes dh Karol Górnowicz. Po przedstawieniu porządku obrad przystąpiono do Walnego Zebrania. Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Błażej Chamier Cieminski. Sprawozdanie z działalności odczytał prezes dh Karol Górnowicz, sprawozdanie i plan finansowy na 2016 rok przedstawił skarbnik dh Antoni Tyborski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Błażej Buława odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jednocześnie wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy, co Walne Zebranie poparło jednogłośnie. Protokołował dh Aron Górnowicz.

W wyborach jednogłośnie zostało wybranych 5 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się, Zarząd na kolejną kadencję przedstawia się następująco:

  •         dh Karol Górnowicz – Prezes
  •         dh Tomasz Laska – Wiceprezes Naczelnik
  •         dh Wojciech Chamier Cieminski – Wiceprezes
  •         dh Błażej Chamier Cieminski – Sekretarz
  •         dh Antoni Tyborski – Skarbnik

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach:

   dh Błażej Buława – Przewodniczący

  •         dh Krzysztof  Rudnicki – Członek komisji
  •         dh Dawid Rydzkowski – Członek komisji

Wybrani zostali również członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP:

   dh Karol Górnowicz

   dh Tomasz Laska

 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach za rok 2016