Aktualności

Turbowentylator RAMFAN GF 164 SE z dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku.

Nasza jednostka została dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Dzięki środkom z dotacji zakupiliśmy turbowentylator oddymiający RAMFAN GF164 SE, który służy do wypychania produktów spalania z obiektów objętych pożarem podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Zwiększa to zdecydowanie bezpieczeństwo pracy strażaków. Turbowentylator jest na wyposażeniu naszego samochodu GBA 3/16 i zdecydowanie poszerza nasze możliwości działania.

Zrealizowany projekt cechują następujące elementy:

– nazwa zadania: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach w sprzęt ratowniczy”

– koszt kwalifikowany zadania: 7.500,00 zł

– kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOSiGW w Gdańsku: dotacja w kwocie 6.250,00 zł

– wkład własny: 1.250,00 zł

Bardzo dziękujemy za wsparcie http://www.wfos.gdansk.pl/