Aktualności

PODNIESIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ OSP POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI W NIEZBĘDNY SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

Podniesienie gotowości bojowej OSP w Chojnicach poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 27 387,92 zł, a kwota dofinansowania przez WFOŚiGW w Gdańsku to 25 000,00 zł.

Za ww. środki zakupiliśmy następujące efekty rzeczowe:

• ubranie specjalne – 1 kpl.

• hełmy strażackie – 3 szt.

• radiotelefony przenośne – 6 szt.

• spalinowy opryskiwacz spalinowy – 1 szt.

• detektor prądu przemiennego – 1 szt.

• mostek przejazdowy – 2 szt.

• bosak dielektryczny – 1 szt.

• parawan ochronny – 1 szt.

Z efektów ekologicznych skorzysta 40 447 osób objętych ochroną. Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

MKiŚ-Ministerstwo Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat WFOŚiGW w Gdańsku- www.wfos.gdansk.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej